Εργαστηρίο Ψεκαστικών Μηχανημάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η υλοποίηση του Εργαστηρίου Ψεκαστικών Μηχανημάτων του Τμήματος Γεωργικής Μηχανικής (προμήθεια εξοπλισμού και έργο διαπίστευσης) πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με την Πράξη "Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για τον έλεγχο μηχανημάτων φυτοπροστασίας".

Το εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει στους εγχώριους κατασκευαστές ψεκαστικών μηχανημάτων υπηρεσίες δοκιμών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 16119 και τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΝΤΑΜ που ισχύουν πανευρωπαϊκά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο online φυλλάδιο του Εργαστηρίου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

 
 
FaLang translation system by Faboba