Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ευφυής Γεωργία

Οι ερευνητικές περιοχές του Τμήματος στο πεδίο της Ευφυούς Γεωργίας είναι οι εξής:

 1.PNG

Μηχανική Μάθηση

Ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης (π.χ. Convolu-tional Neural Networks) για την αναγνώριση ασθενειών φυτών μέσω φωτογραφιών φύλλων.

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Σχεδίαση και ενεργειακή βελτιστοποίηση ασύρματων δικτύων αισθητήρων (wireless sensor networks) για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας, και η ενσωμάτωσή τους σε εφαρμογές IoT.

Αυτόνομα οχήματα

Ευρετικές μέθοδοι (heuristics) και ευφυείς αλγόριθμοι για τη σχεδίαση βέλτιστης πορείας αυτόνομων γεωργικών μηχα-νημάτων σε διάφορες εφαρ-μογές ανοιχτού αγρού. 

Γεωργική Μηχανολογία
Η έρευνα που σχετίζεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της γεωργικής μηχανολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
2.PNG 
Βελτιστοποίηση ψεκασμού

Αφορά έρευνα σχετικά με τον εξοπλισμό και τις τεχνικές εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των ψεκαστικών μηχανημάτων και των τεχνικών εφαρμογής και κατ’ επέκταση, τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιούνται πειράματα τόσο στον αγρό όσο και σε εργαστηριακές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων της διασποράς του ψεκαστικού νέφους, της εναπόθεσης ψεκαστικού υγρού στο φύλλωμα των δένδρων κτλ.

 
 
 
Γεωπονία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος
 3.PNG  Η έρευνα που σχετίζεται με τη Γεωπονία Ελεγχόμενου Περιβάλλοντος (Controlled Environment Agriculture) αφορά την ανάπτυξη ασύρματων δικτύων αισθητήρων για τη μέτρηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνθηκών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τη δημιουργία εξελιγμένων συστημάτων τεχνητού φωτισμού με χρήση LED, και την ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης σφαλμάτων σε υδροπονικά συστήματα και συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος, τα οποία βασίζονται σε υπολογιστικά μοντέλα, ευφυείς αισθητήρες και εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων.
FaLang translation system by Faboba